Vatromet sa vatrometnim baterijama

vatrometVatrometne baterije, odnosno boksovi su pirotehničke naprave koje služe za male i srednje vatromete. Okolnosti su dovele do toga da u drugi razred budu rangirane poluprofesionalne vatromet baterije čiji su efekti tek nešto manji od velikih vatrometa, mada je odskora moguće nabaviti i boksove trećeg razreda, odnosno spremne, integralne vatromete. Stručni pirotehničari ih neretko upotrebljavaju kada otvaraju velike vatromete, ili da bi postigli gustinu i raskoš efekata.
Vatrometna baterija sačinjena je od cevi od kartona koje imaju deblje zidove povezane u kutiju. Aktivacija se vrši tako što se pali jedan fitilj. Unutar svake cevi smeštena je po jedna bomba sa određenim kalibrom. U drugom razredu su bombe od 1 cm do 3,5 cm, a time se može dizajnirati i izvesti veoma atraktivan vatromet.
Baterije drugog razreda su pogodne za upotrebu naročito kada su komplikovani uslovi na lokaciji paljenja. Pomoću jače samolepive trake se povezuje nekolicina baterija u jedno, na taj način da pozicija svih glavnih fitilja bude na jednoj strani (ukoliko je izvodljivo), pa se tako baterije objedine u čvrstu grupu sa stabilnošću, kako bi se maksimalno smanjio rizik od prevrtanja.
Vatromet baterije se primenjuju na taj način što bateriju treba postaviti na ravan prostor, pa učvrstiti sa 2 cigle. Sklanja se zaštita stavljena na glavni fitilj. Za paljenje fitilja može da posluži plinski ili benzinski upaljač, mali plinski brener ili pirotehnička šibica. Neophodno je obratiti pažnju da glava ne bude iznad baterije u tom trenutku, i momentalno se skloniti na bezbedno rastojanje. Osim toga, ovo ne sme da se radi na mestu gde u su bližem okruženju stambeni objekti, električni ili telefonski vodovi, lako zapaljiva drveća ili privatna vozila. Gledaoci takođe moraju da budu na bezbednom rastojanju. Pojedine baterije poseduju i rezervni fitilj koji se pali ukoliko baterija obustavi rad na polovini očekivanog trajanja.
Vatromet baterije vrše funkciju od 10 do 54 sekundi. Jedna baterija uglavnom sadrži 16, 25 ili 36 bombi. Ima ih zaista raznih, pa se odabir može vršiti zavisno od kalibra, količine cevi, brzine rada ili tipa efekta.
I premda nezgode sa vatromet baterijama nisu česte (razlozi su kvalitet i visoka cena artikala koju vrlo mladi ljudi uglavnom ne mogu da plate), s vremena na vreme ipak nastaju teškoće:

baterije koje nisu učvršćene kako treba ponekad se preture dok rade. To je veoma ozbiljno zato što u toj situaciji bombe bez kontrole idu na sve strane, što je velik rizik da se neko povredi ili da nastane velika materijalna šteta. Zato je potrebno obratiti posebnu pažnju na to da je baterija dobro učvršćena;
događaju se i greške u proizvodnji koje za posledicu imaju raspadanje baterije prilikom rada, što je opasno koliko i prevrtanje baterije. Stručni pirotehničari pridaju značaj bezbednosti gledalaca i svaku bateriju dopunski uvežu pomoću jake samolepive trake;
fabričke greške koje uzrokuju da baterija obustavi rad na polovini očekivanog trajanja. Dešava se da u bateriji tinja fitilj, koji se nakon izvesnog vremena upali i neočekivano započne rad. Ukoliko baterija poseduje rezervni fitilj potrebno je da se aktivira krajnje pažljivo, imajući u vidu da je moguće da baterija nastavi započeti rad. Tu se ne može mnogo učiniti, a savetuje se samo velika pažnja. Ukoliko aktivacija baterije koja nema rezervni fitilj ne uspe iako je prošlo dovoljno vremena (recimo 30 minuta), to jest ako obustavi rad bez nastavka, istu ne treba bacati, nego nazvati policiju koja će adekvatno tretirati ovu rizičnu napravu;
dešava se da se bombe aktiviraju u cevi, što je uzrokovano nepravilnim radom inicijalnog punjenja, pa je preporučena velika pažnja i odlazak na bezbedno rastojanje kako bismo se zaštitili od opekotina.

Vatromet baterije stvaraju veliku buku. Savetuje se upotreba predviđene zaštitne opreme – namenske kacige, namenskih naočara, antifona, zaštitnih rukavica i odgovarajućeg odela, posebno ukoliko će se na jednoj lokaciji paliti više od jedne baterije. Postoji rizik da se cevi od kartona i kutija upale pri aktivaciji, pa je u cilju preventive dobro da Vam pri ruci bude voda – u kofi ili leđnoj prskalici, eventualno uređaj za gašenje požara.