Knjigovodstvene usluge, Beograd

Sve je više preduzetnika u današnje vreme, stoga, veoma je važno da ti preduzetnici imaju dobrog knjigovođu, koji će izvršavati usluge kako bi se osigurao kapatal i napredak preduzeća. Da biste odabrali dobrog knjigovođu i obratili se knjigovodstvenoj agenciji, morate se raspitati da li ta agencija ima odgovarajuće usluge, koje će zadovoljiti sve potrebe. Naravno, uz to je bitno i da se uklapate u cenu, jer nije cilj potrošiti gomilu novca, ako to nije potrebno. Mi ćemo Vam sada pričati o uslugama knjigovodstvene agencije „Best Economy“ i o uslovima za rad, kako biste bezbrižno vodili Vašu firmu.

Naša firma bavi se svim vrstama knjigovodstvenih usluga, koje mogu zatrebati našem klijentu, u te usluge spadaju:

 • Vođenje glavne knjige, to je jedna od najvažnijih usluga i obuhvata skoro sve što je potrebno da bi jedno preduzeće radilo
 • Analitička evidencija salda
 • Analitička evidencija konta
 • Analitičke evidencije otvorenih stavki
 • Popis osnovnih sredstava
 • Obračun osnovnih sredstava
 • Obračun poreza
 • Vođenje poreskih evidencija
 • Amortizacije osnovnih sredstava
 • Izrada zaključnog računa
 • Izrada međugodišnjeg bilansa
 • Vođenje blagajne
 • Obračun plate
 • Obračun socijalnih doprinosa
 • Obračun nadoknade za bolovanje
 • Obračun nadoknade za trudničko i porodiljsko odsustvo
 • Obračun ugovora o delu
 • Obračun autorskih honorara
 • Knjiženje maloprodaje
 • Izradu statistike finansijskih računa
 • Vođenje računovodstva po troškovnim mestima i projektima
 • Obračun svih vrsta kamata i kamatnih stopa
 • Obračuni platnog prometa
 • Priprema dokumentacije za otvaranje novog preduzeća
 • Priprema dokumentacije za kredite

Pored, gore navedenih, usluga, mi Vam nudimo i kurirske usluge. Ovo je jedna od usluga koja naročito privlači naše mušterije. Naime, reč je o tome da Vam mi nudimo odlazak do nadležnih institucija, kako bismo prikupili ili njima dostavili svu potrebnu dokumentaciju. Istu tu dokumentaciju, ali i svu ostalu, po Vašoj želji, dostavljamo na Vašu adresu.

Pored toga, mi Vam nudimo izradu izveštaja za ustanove kao što su: Zavod za statistiku, Zavod za zaštitu  životne sredine,Poresku upravu i druge. Naravno, uz to Vam nudimo i izradu redovnih i vanrednih izveštaja, kako biste u svakom momentu imali uvid u Vaše finansijsko stanje i stanje Vaše firme.

Da napomenemo, izradu izveštaja o platama za Vaše zaposlene, vršimo samo ukoliko postoji ugovor o delu i radu. Dakle, pravo na platu imaju samo ugovorom vezani radnici.

Sve ove usluge vršimo po pristupačnim cenama i uz dogovore o plaćanju. Ukoliko želite dodatno da se raspitate ili ugovorite saradnju sa nama, pozovite nas na brojeve:  011/408-17-13 ili 063/729-7335.  Takođe, možete nas posetiti i na adresi Dimitrija Tucovića 99, Beograd.

Čekamo na saradnju sa Vama, Vaš „Best Economy